SuperBootcamp

איך זה עובד?

 • 20 ימי לימוד (3 ימים בשבוע לאורך 7 שבועות) בקבוצה ובליווי אישי עם מסלול להשמה למעוניינים.
 • מתאים למפתחי תוכנה בעלי נסיון קודם המעוניינים לעבור לתחום ה-web בטכנולוגיות קוד פתוח.
 • תוכנית הלימודים היא אינטנסיבית, ודורשת התמסרות ללימודים ברמה של עבודה במשרה מלאה.

עקרונות מנחים

 • לב התוכנית - למידה מתוך עשיה: לימוד דרך מעל למאה תרגילים ומיני פרויקטים.
 • ללמוד איך ללמוד: כיצד ניגשים לטכנולוגיה חדשה ושולטים בה במהירות?
 • Extreme Programming and Agile Process: תכנות בזוגות ועבודת צוות, פיתוח מונחה-בדיקות (TDD), שימוש במערכת ניהול גרסאות (git)
 • גישה מחקרית: לימוד עמוק דרך גילוי, ניתוח והשוואה של טכנולוגיות, שימוש בגישה אלגוריתמית לפתרון בעיות.
 • כלים: עבודה משורת הפקודה ועד לסביבת העבודה המשולבת (IDE).
 • הכרות עם קהילת הקוד הפתוח: נסקור את העבר, ההווה והעתיד של תנועת הקוד הפתוח ונפגוש מפתחי תוכנה מנוסים מקהילת הקוד פתוח.

מבנה התכנית

 • יום זינוק, שיתקיים כחודש וחצי לפני תחילת התכנית, יוקדש להצגת ציר הלמידה, התקנות והסברים לקראת הלימוד העצמי, וכמובן להרבה למידה ותרגול.
 • בחודש הקודם לתכנית כל משתתף ישקיע סה"כ כ-25 שעות בלמידה עצמית של חומרים בסיסיים כהכנה לתכנית עצמה.
 • תכנית הלימודים מקיפה את תחום פיתוח ה-web ממגוון צדדים, מהפשוט למורכב.
 • התכנית מחולקת לארבעה חלקים (ספרינטים) של 5 ימי לימוד הכוללים נושא מרכזי וכן נושאי צד שונים.
  • בתחילת הספרינט יהיו יותר הדגמות והרצאות, ותרגילים פשוטים החוזרים על הנושאים שהודגמו.
  • בהמשך הספרינט התרגילים יהיו מורכבים יותר ויכללו גם אלמנטים שלא הודגמו בכיתה.
  • היום האחרון בכל ספרינט יוקדש לבניית מיני פרויקט על בסיס החומר שנלמד באותו ספרינט, וכן תרגילים העושים שימוש בנושאים שנלמדו בספרינטים הקודמים.
  • באופן כללי, בכל ספרינט יהיו זמינים למשתתפים עשרות תרגילים, חלקם יוגדרו כתרגילי חובה להגשה וחלקם כתרגילי רשות והעשרה - כל משתתף יתקדם על בסיס יכולתו והזמן שהוא יכול להשקיע.
 • בכל יום לימודים (ימים ראשון שלישי וחמישי בכל שבוע):
  • אורכו של יום לימודים הוא 10 שעות, מ-9:00 בבוקר עד 19:00 בערב.
  • 60-70% מהיום יוקדשו לעבודה על תרגילים וכתיבת מיני-פרויקטים, בקבוצה, בזוגות ובלווי.
  • 30-40% מיום הלימודים יוקדשו להרצאות, הסברים והדגמות חיות.
 • מרחב הלימוד יהיה פתוח מ-8:00 בבוקר ולפחות עד 22:00 בלילה למעוניינים בזמן תרגול נוסף.
 • אופציה: תרגול יוגה/מדיטציה בשעות 8:00-8:30 או 19:00-20:00.
 • בנוסף, בימים שני ורביעי יעמוד לרשות המשתתפים המעוניינים בכך מרחב למידה קבוצתי לתרגול (ללא מדריך).
להרשמה

לוח זמנים

 • 1/3/2016: התחלת הרשמה
 • בהרשמה רגילה (16 משתתפים):
  • 3-4/4: ימי מיון
  • עד ה-15/4: הודעה על קבלה לתכנית
 • בהרשמה מאוחרת (4 משתתפים בלבד):
  • 4/5: יום מיון מצומצם
  • 5/5: הודעה על קבלה לתכנית

 • 8/5: ערב גיבוש והיכרות
 • 15/5: התחלת התכנית
  (20 ימי לימוד בימי ראשון, שלישי וחמישי, לא כולל 12/6 שבועות)
 • 30/6: סיום התכנית

 • 3/7-11/8: תכנית המשך (6 שבועות, למעוניינים)
להרשמה